А/С компресори, помпи THOMAS, дозатори, механични детайли

Нашите клиенти:

 Фирма МОТОМАТ – ИВАН ИВАНОВ ЕТ работи с много фирми и частни клиенти.

  - АПОЛОН 55
  - АУТО ФРОСТ КОМФОРТ
  - ВИ ЕНД ВИ ХАНДЖИ
  - ГАБЕЛА
  - ДУНЕВ МОТОР СПОРТ
  - ИРИС ТРЕЙД
  - МИТВАС
  - МИЧЕЛ
  - ПОЛЮС ТМ
  - РОДЕРА ТЕРМ
  - ТИ АЙ АЙ
  - ШЕН КЪМПАНИ